Gemeente Woudenberg gaat samenwerken met Jeugdfonds voor gelijke kansen voor jongeren

4 maanden geleden gepubliceerd

Gemeente Woudenberg heeft een samenwerkingscontract ondertekend met het Jeugdfonds. Deze samenwerking is gericht op het creëren van gelijke kansen voor jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen of geldzorgen.

Samen sterk voor jongeren

Door de samenwerking met het Jeugdfonds wil de gemeente Woudenberg de toegang tot sport, cultuur en andere activiteiten voor deze jongeren vergemakkelijken. Het jeugdfonds speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van deelname aan sportieve of creatieve activiteiten voor jongeren uit gezinnen met minder geld.

Drie jaar garantie

Met de samenwerking garandeert de gemeente dat sport en cultuur de komende drie jaar toegankelijk blijven voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Het doel is om ongeveer 125 jongeren te bereiken. Volgens wethouder Moniek van de Graaf is het jammer als jongeren vanwege geldgebrek geen lid kunnen worden van een vereniging. “We streven ernaar om jongeren gelijke kansen te bieden om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. We zijn vastbesloten om een dorp te creëren waarin elk kind kan groeien, leren en bloeien, ongeacht de financiële situatie van hun ouders of verzorgers.”

Werkwijze

De aanvraag voor deelname wordt ingediend bij een intermediair, zoals een basisschool of het sociaal team. Zij helpt bij het doorverwijzen van jongeren en bemiddelt tussen verschillende partijen, in dit geval tussen de gemeente en het Jeugdfonds. De gemeente werft momenteel intermediairs in Woudenberg om het bereik te vergroten en meer jongeren te kunnen helpen. Na goedkeuring van de aanvraag maakt het Jeugdfonds de contributie rechtstreeks over aan de verenigingen.

Jeugdfonds voor Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur is een landelijke organisatie die de contributie voor sport en culturele activiteiten betaalt voor jongeren uit gezinnen met weinig geld. Ook kunnen zij vergoedingen geven voor sport- en muziekattributen, zoals voetbalkleding of dansschoenen.