Gemeente Woudenberg moet 94 asielzoekers opvangen volgens Spreidingswet

2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Woudenberg heeft van de landelijke overheid de opdracht gekregen om 94 asielzoekers op te vangen. Met de invoering van de Spreidingswet heeft elke gemeente in Nederland een verplichte taak gekregen om de opvang van asielzoekers gelijkmatig over het land te verdelen.

Taakstelling Woudenberg

De taakstelling voor de gemeente Woudenberg is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de omvang van de gemeente en haar sociaaleconomische draagkracht. Wethouder Van de Graaf zegt dat de gemeente op dit moment aan het uitzoeken is wat deze opdracht voor Woudenberg betekent, zoals de impact op huisvesting, werkgelegenheid en sociale voorzieningen.

Verantwoordelijkheid en respect

Burgemeester Jansen vult aan dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een omgeving wil creëren waarin de vluchtelingen zich welkom voelen. Het doel is niet alleen om onderdak te bieden, maar ook om de vluchtelingen te helpen integreren en werk te vinden.

Utrechtse Aanpak

De Utrechtse gemeenten, waaronder Woudenberg, hebben in het verband van de Provinciale Regie Tafel (PRT) afspraken gemaakt over de ‘Utrechtse Aanpak’ voor de opvang van asielzoekers. Hierbij wordt behalve op aantallen, sterk ingezet op kwaliteit bij het realiseren van opvangvoorzieningen.

De Spreidingswet

De Spreidingswet regelt hoeveel asielzoekers er in verschillende gemeenten in Nederland worden opgevangen. Deze wet verdeelt het aantal benodigde opvangplaatsen over alle provincies in Nederland. Op deze manier krijgen alle gemeenten een eerlijk aandeel in de opvang van asielzoekers en migranten.