Deelmobiliteit in Woudenberg: denkt u mee?

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Woudenberg nodigt haar inwoners uit om mee te denken over het beleid rondom deelmobiliteit. De gemeente ziet potentie in deelmobiliteit als middel om de lokale bereikbaarheid te verbeteren, CO2-uitstoot te verminderen en de publieke ruimte duurzaam en groen in te richten.

Wat is deelmobiliteit?

Deelmobiliteit betekent dat (duurzame) vervoersmiddelen door meerdere mensen gedeeld worden. Dit kan bijvoorbeeld een auto of een bakfiets zijn. Gebruikers betalen alleen voor het gebruik van het vervoersmiddel en de gemaakte kilometers. Dit kan met name interessant zijn voor mensen die niet dagelijks een vervoersmiddel nodig hebben, aangezien er geen vaste lasten zijn voor onderhoud, brandstof, reparatie en verzekering.

Bijeenkomst deelmobiliteit

Om samen de stap richting duurzamere bereikbaarheid te zetten en ideeën en vragen op te halen, organiseert de gemeente op woensdag 24 april een bijeenkomst over deelmobiliteit. Het doel van deze avond is om informatie in te winnen en inwoners te betrekken bij het beleid. De avond wordt op een interactieve manier ingericht en is toegankelijk voor iedere Woudenberger die interesse, ideeën of vragen heeft over het thema deelmobiliteit.

De bijeenkomst vindt plaats in Sporthal De Camp aan De Bosrand 15 - 17. De inloop start om 19:00, waarna er om 19:30 een presentatie over deelmobiliteit plaatsvindt. Aansluitend is er tot 21:00 een interactieve werksessie, waarna de avond afgesloten wordt.