Centrum- en Mobiliteitsplan Vinkeveen goedgekeurd door de gemeenteraad

9 maanden geleden gepubliceerd

Het Centrum- en Mobiliteitsplan Vinkeveen is goedgekeurd door de gemeenteraad. De plannen omvatten de bouw van meer dan 200 woningen en verbeteringen aan de infrastructuur voor verkeersveiligheid.

Twee parallelle projecten

Het Centrumplan Vinkeveen bestaat uit twee parallelle projecten: woningbouw/gebiedsontwikkeling en verkeersveiligheid. Samen zullen deze projecten een positieve impuls geven aan de toekomst van Vinkeveen.

Ruimtelijk Kader

Het Ruimtelijk Kader Centrumplan Vinkeveen geeft de randvoorwaarden waarbinnen ruim 200 woningen en 1.000 vierkante meter voorzieningen binnen het plangebied gerealiseerd kunnen worden. De gemeenteraad heeft voor deze ontwikkeling extra randvoorwaarden bepaald, waaronder bepalingen over de hoogteaccenten en de parkeernorm.

Woningbouw en gebiedsontwikkeling

Het centrumplan wordt verder uitgewerkt in samenwerking met het bewonerscomité tot een definitief plan. In 2024 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De bouw- en verkoopfase begint in 2025, met als resultaat de oplevering van de eerste woningen in 2027. Deze ontwikkeling zal bijdragen aan de groei en bloei van Vinkeveen.

Verbetering verkeersveiligheid

Naast het woningbouwproject werkt de gemeente aan de verkeersveiligheid. Er wordt nog dit jaar gestart met de uitvoering van een deel van de plannen, met de Herenweg als eerste prioriteit. Dit is een belangrijke stap richting het creëren van een veilige en goed bereikbare omgeving voor zowel bewoners als bezoekers.

Betrokkenheid van de gemeenteraad

Met de goedkeuring van het Centrumplan Vinkeveen toont de gemeenteraad haar vertrouwen en betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de regio. Het plan biedt niet alleen nieuwe woonmogelijkheden, maar ook verbeterde infrastructuur en verkeersveiligheid.

Eerste plannen uit de jaren 50

De eerste plannen voor de ontwikkeling van het centrum van Vinkeveen stammen al uit de jaren 50. Nu, enkele generaties later, staan we aan de vooravond van de realisatie van deze ideeën, aangepast aan de huidige tijd. Naast woningbouw en verkeersveiligheid worden ook de waterwegen aangepakt, wat een knipoog is naar de historie van Vinkeveen.