Toegankelijkheidspanel Woudenberg officieel van start

3 maanden geleden gepubliceerd

Het toegankelijkheidspanel in Woudenberg is officieel van start gegaan. Het panel heeft als doel een inclusiever en toegankelijker Woudenberg te creëren voor alle inwoners. De panelleden zullen zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de gemeente over het inclusief en toegankelijk maken van Woudenberg.

Eerste bijeenkomst

De eerste officiële bijeenkomst in februari leverde al veel concrete verbeterpunten op voor de toegankelijkheid in de gemeente. Het panel nodigt alle inwoners uit om hun ideeën of wensen te delen rondom toegankelijkheid, inclusie en diversiteit.

Wethouder Moniek van de Graaf onderstreept het belang van het panel: “Mee kunnen én mogen doen gaat over het wegnemen van drempels. Iedereen in Woudenberg moet mee kunnen doen, ongeacht beperking, afkomst, geloof of geaardheid. Ik ben dan ook erg blij dat er sinds dit jaar een toegankelijkheidspanel actief is in ons dorp. Met hun kennis kunnen we samen echt werk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.”

Actielijst

Het toegankelijkheidspanel heeft reeds een actielijst opgesteld met punten ter verbetering. Voorbeelden zijn het toegankelijker maken van kinderspeelplaatsen voor mensen in een rolstoel, de wens voor meer geleidelijnen in het dorp voor mensen met een blindegeleidestok en het vergemakkelijken van administratieve aanvragen voor mensen met een chronische beperking.

Daarnaast is het panel gevraagd actief mee te denken bij het onderhoud aan de Zegheweg, een belangrijk onderwerp waarbij toegankelijkheid en duurzaam wegbeheer zich tot elkaar verhouden.

Panelleden

Het panel bestaat momenteel uit vijf leden: Simon Bos, Benny Elferink, Michel de Winter, Linda van der Weijden en Evert Bouman. Evert is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en inwoners en nodigt iedereen uit om bij te dragen aan een Woudenberg waar iedereen kan meedoen: “Na de eerste bijeenkomst is er nu al een lijst met verbeterpunten om Woudenberg inclusiever en toegankelijker te maken voor iedereen. De medewerkers van de gemeente gaan daar, waar mogelijk, mee aan de slag. Ik ervaar dat er echt geluisterd wordt en bereidheid is om Woudenberg mooier en toegankelijker te maken voor elke inwoner.”

Het toegankelijkheidspanel is nog op zoek naar inwoners die willen bijdragen aan een inclusiever Woudenberg. Ook wensen en ideeën rond toegankelijkheid, inclusie of diversiteit zijn van harte welkom.