Sluitende begroting 2024 van gemeente Zeist ondanks prijsstijgingen

10 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W van de gemeente Zeist heeft onlangs de begroting voor 2024 overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De begroting is sluitend, ondanks aanzienlijke prijsstijgingen. Echter, financiële onzekerheden zijn nog steeds aanwezig en de toekomst blijft onvoorspelbaar.

Focus op belangrijke thema’s

Wethouder financiën Walter van Dijk legt uit dat het college, ondanks de uitdagingen, erin geslaagd is om scherpe keuzes te maken in de inzet van budgetten. Dit is o.a. mogelijk dankzij de inspanningen om de kosten in de (jeugd)zorg te beheersen. Hierdoor kan de gemeente blijven werken aan belangrijke thema’s zoals armoede, jeugd, veiligheid, economie en duurzaamheid.

Afhankelijkheid van Rijksoverheid

Zowel de gemeente Zeist als andere Nederlandse gemeenten zijn afhankelijk van bijdragen van de Rijksoverheid. Deze bijdragen zijn echter vaak eenmalig of tijdelijk en dus minder voorspelbaar. Bovendien dekken deze inkomsten de kosten niet volledig. Daarom roept de gemeente Zeist, samen met andere gemeenten in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Rijk op om gemeenten een beter financieel perspectief te bieden.

Lange termijn investeringen

In de begroting zijn investeringen opgenomen die gericht zijn op de lange termijn. Hieronder vallen onder andere maatregelen op het gebied van sport en cultuur voor de jeugd, energiearmoede, preventie en nazorg bij schulden. Ook zal er extra aandacht zijn voor veiligheid in de wijk, ondermijning, digitale veiligheid en duurzaamheid.

Financiële jaarcyclus

Het college verantwoordt op verschillende momenten in het jaar haar financiële beleid. Op 10 oktober kunnen inwoners de raad toespreken tijdens de ‘Ronde Tafel’. Op 24 oktober gaan de raadsleden in debat en op 7 november wordt er een besluit genomen over de begroting.