Resultaten Verkeerscontroles Midden-Nederland Bekendgemaakt

7 maanden geleden gepubliceerd

De resultaten van de verkeerscontroles op de trajectwegen in de politie-eenheid Midden-Nederland over het afgelopen half jaar zijn bekendgemaakt. De evaluatie van de controles laat zien dat er een afname is van het aantal overtredingen in vergelijking met een eerdere periode. De controles op de trajectwegen zijn voornamelijk gericht op snelheid en worden zowel opvallend als onopvallend uitgevoerd op de meest effectieve momenten.

Controles op Provinciale en Gemeentelijke Wegen

In overleg met de provincies, het waterschap en het Parket CVOM, worden er elk half jaar een aantal provinciale en gemeentelijke primaire trajectwegen benoemd voor controles. Tussen april en september vonden op negen primaire provinciale wegen in Midden-Nederland (Utrecht/ Gooi-en Vechtstreek/ Flevoland) 476 radarcontroles plaats. Gemiddeld werd 10.6% van de passanten bekeurd. Op de vier primaire gemeentelijke wegen in Blaricum, Vianen, Utrecht en Maarssen werden in dezelfde periode 168 radarcontroles uitgevoerd, met een gemiddeld verbaliseringspercentage van 9.3%.

Daling Overtredingspercentage

Het effect van de radarcontroles werd gemeten door het gemiddelde overtredingspercentage te monitoren met behulp van detectielussen. In vergelijking met dezelfde periode in 2022, toont de data van 75% van de detectielussen een daling van het overtredingspercentage.

Nieuwe Trajectwegen

Met het oog op de komende periode van oktober tot maart 2024, zijn er nieuwe trajectwegen vastgesteld. De N415 is vervangen door de N229 en de vogelweg/Safariweg in Maarssen heeft plaatsgemaakt voor de Structuurbaan/Hollandhaven in Nieuwegein en de Vleutensebaan in Utrecht. De uiteindelijke doelstelling van deze controles en eventuele infrastructurele aanpassingen is het vergroten van de verkeersveiligheid.