Pilot voor centrale financiering jeugdhulp ontzorgt ouders

3 maanden geleden gepubliceerd

De Rafael-school in Utrecht, een school voor speciaal onderwijs, is een pilot gestart voor centrale financiering van jeugdhulp. Het doel van dit initiatief is om ouders te ontzorgen en de bureaucratie te verminderen. Schoolleider Pien van Gendt is de drijvende kracht achter deze verandering.

De zorg wordt beter, bureaucratie verdwijnt

Voorheen waren ouders verantwoordelijk voor het aanvragen van financiering voor jeugdhulp. Deze taak ligt nu bij de schoolleiding, wat volgens Van Gendt zowel ouders als het zorgteam van de school ontlast. “De buurtteammedewerker, die de aanvragen voorheen behandelde, heeft niet altijd de benodigde kennis over welke begeleiding het kind nodig heeft”, legt ze uit. Nu kan de school zorgen voor de juiste ondersteuning zonder de bureaucratische rompslomp.

Werkbezoek en praktijk

Om beleidsmedewerkers en betrokkenen te laten zien wat de nieuwe aanpak inhoudt, ontving de schoolleider ze op Rafael. Ze legde uit hoe de school werkt met groepen van acht kinderen en vier begeleiders, en hoe zeer moeilijk lerende kinderen ondersteund worden. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om de zorg te verbeteren en de bureaucratie te verminderen.

De volgende stap: Wet langdurige zorg

Na het succesvol afronden van deze pilot wil de schoolleider de ambulante begeleiding via de Wet langdurige zorg (WLZ) centraal organiseren. “Bij de WLZ wordt het geld aan de ouders uitgekeerd. Ik wil deze systematiek veranderen en ga met de zorgkantoren in gesprek”, zegt Van Gendt. Ze verwacht veel vragen van scholen elders in het land en is bereid om deze uitdaging aan te gaan om de pilot te laten slagen.