Gemeente Lopik kondigt belangrijke agendapunten aan voor komende vergaderingen

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Lopik heeft de agendapunten bekendgemaakt voor de raadscommissievergadering op dinsdag 19 maart 2024 en de raadsvergadering op dinsdag 9 april 2024. Twee van de belangrijkste onderwerpen betreffen de planvorming van Kapelse Gaard en het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027.

Planvorming Kapelse Gaard

Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met de concepten voor de planvorming van Kapelse Gaard. De planvorming voor Kapelse Gaard in Lopikerkapel vordert gestaag, met de concepten van het stedenbouwkundig ontwerp, het woonprogramma en het beeldkwaliteitsplan nu gereed voor besluitvorming.

De planvorming is gebaseerd op de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht, die een eenmalige uitbreiding van kleine kernen mogelijk maakt. De gemeentelijke Nota Uitbreiding Vitale Kernen biedt de kaders voor het proces en de inhoud van de planvorming. Het streven is om te voldoen aan het vereiste uit deze nota om de concepten van het stedenbouwkundig ontwerp, het woonprogramma en het beeldkwaliteitsplan ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Integraal Veiligheidsplan 2024 - 2027

Het college stelt ook voor om het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 vast te stellen. Dit plan voldoet aan de verplichting van de Politiewet, waarin staat dat de gemeenteraad ten minste eens in de vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente nastreeft op het gebied van veiligheid.

Het IVP biedt echter geen concrete invulling van de activiteiten die tot en met 2027 zullen plaatsvinden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, gezien de dynamische aard van veiligheid en de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Om flexibel te kunnen reageren op de actualiteit, zal er jaarlijks een kort uitvoeringsplan worden gemaakt op basis van de uitgangspunten van het IVP.

Het doel van het IVP is om ervoor te zorgen dat de inwoners van Lopik veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. De uitvoering van het IVP zal plaatsvinden binnen de bestaande veiligheidsbudgetten. Indien dit in bepaalde gevallen niet mogelijk is, zal er een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.