Gemeente Leusden roept inwoners op om woonenquête in te vullen

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Leusden roept haar inwoners op om een enquête in te vullen met betrekking tot wonen in de gemeente. Deze enquête maakt deel uit van de actualisatie van de woonvisie die de gemeente eens in de vier jaar uitvoert.

Woonvisie 2024-2027

Voor de woonvisie 2024-2027 wil de gemeente inzicht krijgen in hoe de inwoners van Leusden hun woongemeente ervaren en welke woonwensen zij hebben. Vragen over de soorten woningen die de gemeente moet bouwen, voor wie en hoe de gemeente met de bestaande woningen moet omgaan om woonwensen te realiseren, worden in de enquête gesteld.

Druk op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt is momenteel groot, waardoor het verdelen van de schaarste en het zorgen voor een fijne leefomgeving centrale thema’s in de woonvisie zijn. De enquête is dan ook bedoeld voor alle inwoners, maar vooral voor diegenen die op zoek zijn naar een (andere) woning in Leusden, Achterveld of Stoutenburg.

Wonen en zorg

Ondanks dat wonen en zorg, en daarmee de huisvesting van kwetsbare inwoners, een belangrijk onderdeel van het woonbeleid is, wordt dit in de enquête niet specifiek behandeld. Dit wordt afzonderlijk onderzocht en later in de woonvisie opgenomen. Wel wordt in de enquête gevraagd hoe 55-plussers denken over hun toekomstige huisvesting.

Enquête invullen

De enquête ‘Fijn wonen in Leusden’ kan tot en met 3 april ingevuld worden. Dit kan zowel online als schriftelijk bij de receptie in het Huis van Leusden. Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten, en de gegevens worden anoniem verwerkt.

Volgende stappen

De gemeente Leusden plant om vóór de zomer een avond te organiseren om de resultaten van de enquête te presenteren en verder te bespreken. Ook worden gesprekken gevoerd met diverse partijen op de woningmarkt, zoals makelaars, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en werkgevers. Na de zomer wordt de concept woonvisie aan de samenleving gepresenteerd.