Gemeente Leusden verliest beroep over huishoudelijke hulp via Wmo

4 maanden geleden gepubliceerd

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 20 februari 2024 een uitspraak gedaan waarin zij de gemeente Leusden niet in het gelijk heeft gesteld. Het betreft de kwestie omtrent het meewegen van (financiële) zelfredzaamheid bij de toegang tot huishoudelijke hulp via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De gemeente Leusden betreurt dit besluit, maar respecteert de uitspraak. Als gevolg hiervan zullen inwoners die voorlopige huishoudelijke hulp via de Wmo hebben ontvangen, omgezet worden naar reguliere huishoudelijke hulp. De betreffende inwoners zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd door Lariks.

Gevolgen van de uitspraak

De gemeente Leusden uit haar zorgen dat de uitspraak zal leiden tot langere wachtlijsten voor huishoudelijke hulp bij zowel Lariks als de aanbieders hiervan. Hierdoor kunnen inwoners die de hulp het hardst nodig hebben, langer op ondersteuning moeten wachten.

Oproep tot solidariteit

Ondanks deze situatie blijft de gemeente een beroep doen op de zelfredzaamheid en solidariteit van haar inwoners. Ze vraagt hen om te overwegen of zij de huishoudelijke hulp zelf kunnen regelen en betalen. De gemeente hoopt dat inwoners die tot nu toe de hulp zelf hebben georganiseerd dit blijven doen en zich niet alsnog bij Lariks melden.

Marleen Treep, wethouder Sociaal Domein, heeft eerder benadrukt dat het niet gaat om waar je recht op hebt, maar om wat je nodig hebt. De gemeente blijft daarom een dringend beroep doen op haar inwoners om de huishoudelijke hulp zelf te regelen als dit financieel haalbaar is.

Oproep aan de Rijksoverheid

De gemeente roept de Rijksoverheid op om de wet aan te passen of om compensatie te bieden voor de gevolgen van de huidige wetgeving. De CRvB heeft in haar uitspraak begrip getoond voor de problemen die ontstaan bij de gemeente, maar benadrukt dat het aan de Rijksoverheid is om de wet aan te passen.

Ondersteuning Lariks

Voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben en deze zelf kunnen betalen, maar niet goed weten hoe ze deze hulp kunnen regelen, staat Lariks klaar om informatie of tips te geven.