GroenLinks wil fossiele reclame aan banden leggen in provincie Utrecht

3 maanden geleden gepubliceerd

GroenLinks Provincie Utrecht heeft vragen gesteld over de mogelijkheden om fossiele reclame te verbieden. De partij richt zich specifiek op de reclameborden die eigendom zijn van de provincie Utrecht en veelal bij provinciale openbaar vervoer haltes staan.

Fossiele reclame en klimaatdoelen

Onderzoek toont aan dat de consumptie van fossiele brandstoffen kan worden verminderd door het beperken of verbieden van fossiele reclame. Dit zou bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Provincie Utrecht streeft ernaar om een klimaatneutrale provincie te worden. GroenLinks stelt dat het stimuleren van de aankoop van fossiele producten door middel van reclame hier niet bij past.

Vragen aan het college van Gedeputeerde Staten

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij wil weten welke duurzaamheidsvoorwaarden op dit moment worden gesteld aan provinciale reclame. Daarnaast vraagt de partij of het college het ermee eens is dat het beperken of verbieden van fossiele reclame kan bijdragen aan het verminderen van de consumptie van fossiele brandstoffen.

Ook wil de partij weten of het toestaan van fossiele reclame niet in strijd is met het streven om een klimaatneutrale provincie te worden. Tot slot wil GroenLinks weten of het college bereid is om in gesprek te gaan met de huidige concessiehouder om fossiele reclame te beperken of te verbieden.

Pleidooi voor landelijk verbod

Naast de vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, pleit GroenLinks ook voor een landelijk verbod op fossiele reclame. De partij wil dat het college samen met relevante instanties bij het Rijk hiervoor pleit.