Douane, politie en OM bundelen krachten tegen drugszendingen per post

4 maanden geleden gepubliceerd

De Douane, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen drugssmokkel per post. Dit initiatief is verankerd in een nieuw team, het Hit and Run Postteam (HARP), dat op 14 februari 2024 officieel is gelanceerd.

Intensivering van toezicht

De afgelopen jaren is het toezicht op de poststroom die de EU in- en uitgaat geïntensiveerd. Deze intensivering heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal onderschepte poststukken met synthetische drugs. In 2023 onderschepte de Douane ruim 16.500 poststukken met drugs.

Doel van het HARP

De oprichting van het HARP beoogt niet alleen de onderschepping van drugs, maar ook het opsporen en vervolgen van de verzenders. Het team is een samenwerkingsverband tussen de politie (Eenheid Landelijke Expertise en Operaties), de Douane en het OM. Het doel is om de onderlinge samenwerking te versterken en de gezamenlijke informatiepositie te verbeteren. Deze benadering maakt het moeilijker voor criminelen om drugs per post naar het buitenland te versturen.

Strijd tegen ondermijnende criminaliteit

De oprichting van het HARP draagt bij aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Het team is vergelijkbaar met het bestaande HARC-samenwerkingsverband in de Rotterdamse haven. De betrokken partijen, het ministerie van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Aukje de Vries van het ministerie van Financiën, hebben hun steun gegeven aan dit initiatief.