Damwandvervanging langs de Eem volledig elektrisch uitgevoerd

4 maanden geleden gepubliceerd

De vervanging van de damwanden langs de Eem in Eemdijk zal dit voorjaar volledig elektrisch worden uitgevoerd. In de aanbesteding voor het werk heeft de provincie Utrecht ingezet op de meest duurzame uitvoeringsmethode.

Verouderde houten damwanden vervangen

De provincie Utrecht zal de komende jaren 5,5 kilometer oude constructie langs de Eem vervangen. De verouderde houten damwanden worden vervangen door stalen damwanden die toekomstbestendig zijn. Dit hele werk zal zo duurzaam mogelijk worden uitgevoerd, met de inzet om volledig elektrisch te werken, in plaats van machines op diesel.

Duurzaamheid

Aannemer Van den Biggelaar zal het werk voor de provincie uitvoeren. Nienke Groenewegen, directeur bij Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, zegt dat zowel de aannemer als de provincie Utrecht een belangrijke taak hebben in het realiseren van duurzame ambities.

Pilot

Naast het streven naar een duurzame uitvoering van het werk, wordt ook gekeken naar maatregelen die van belang zijn voor de watersport op de Eem. De provincie Utrecht voert in overleg met de watersportverenigingen op de locatie boven Eemdijk een drietal pilots uit om de effecten te onderzoeken van het verlagen van de damwandhoogte. Dit om de effecten van reflectiegolven voor roeiers op de Eem te vo