Dalende cybercrime maar stijgende woninginbraken in Woudenberg

4 maanden geleden gepubliceerd

In 2023 is een opvallende daling van het aantal registraties van cybercrime (-57%) en inbraak en diefstal bij bedrijven en instellingen (-70%) opgetekend in de gemeente Woudenberg. Dit is het laagste niveau sinds 2020. Tegelijkertijd is het aantal woninginbraken licht gestegen. Dit blijkt uit het veiligheidsbeeld voor gemeenten in Midden-Nederland van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).

Algemeen beeld criminaliteit

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in 2023 licht gestegen met 3%. In Woudenberg is de stijging beperkt tot 1%. Burgemeester Jansen benadrukt het belang van samenwerking om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de veiligheid te verbeteren.

Opvallende ontwikkelingen

Naast de daling van het aantal registraties van cybercrime en inbraken bij bedrijven en instellingen, is ook het aantal vernielingen afgenomen met 33%. Daarentegen is er een toename van het aantal woninginbraken (+18%) en (online) fraude (+12%).

In de zomer van 2023 is Woudenberg ook getroffen door mobiele banditisme, oftewel bendes die op bestelling spullen van auto’s afhalen. Dit heeft geleid tot een stijging van 72% van het aantal autokraken.

Samenwerking en aanpak

De gemeente Woudenberg werkt nauw samen met de politie, overheidspartijen, zorgaanbieders, inwoners, ondernemers en jongerenwerk om de veiligheid te verbeteren. Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) stelt twee keer per jaar een veiligheidsbeeld op om de veiligheidssituatie in de regio Midden-Nederland in kaart te brengen.